Akadálymentes eszközök

Skip to main content

Borsfa Község Önkormányzata

Cím:  8885 Borsfa, Zrínyi út 7.   Hivatali kapu: BORSFA
Telefonszám: +36 93/348-211
+36 93/548-044
  KRID szám: 306077724
Email: onkormanyzat@borsfa.hu   Törzsszám:  436412
Bankszámlaszám: HU38 5046 6333 1000 2333 0000 0000   KSH szám:  15436416-8411-321-20 
Adószám: 15436416-2-20       

 Közérdekű információk    +36 93/548-044     onkormanyzat@borsfa.hu

Pályázatok

A pályázatok tartalmának elolvasásához kattintson a páylázat címére!

Magyar Falu Program

MAGYAR FALU PROGRAMKedvezményezett neve: Borsfa Község Önkormányzata
Támogatás összege: 12 411 457 Ft.
Támogatás éve: 2022.
Támogatás mértéke: 100 % 

A Becsehelyi Közös Önkormányzati Hivatal Borsfai Kirendeltség energetikai fejlesztése 

Borsfa Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése című alprogramhoz az MFP-ÖTIK/2022/1. Faluházak fejlesztése című pályázati kategóriára pályázatot nyújtott be.

A kiírás célja a települések számára igényes környezet megteremtése a közügyek intézésére, továbbá azon többcélú intézmények megújítása, ahol polgármesteri hivatal is működik.

Borsfa Község Önkormányzata a Borsfa, Zrínyi M. út 7. szám alatt található többcélú épület energetikai korszerűsítésére nyújtott be pályázatot.
Az épület villamosenergia-felhasználásának csökkentésére 15 kW-os háztartási kiserőmű létesítését tervezzük a projektből.
A 44 db napelemből termelt villamos energiát 1 db inverter alakítja át, táplálja vissza a hálózatba.
Magyarországon 2016 közepétől már csak kondenzációs kazánt lehet beszereltetni. A felső-és alsó szint gázkazánjai típusavultak, turbós falikazánok.
Fűtéskorszerűsítés keretében a jelenlegi, turbós gázkazánok helyére új, modern, kondenzációs kazánok kerülnek a földszinten és az emeleten is.

A tervezett projekt során megvalósul Borsfa községben a többcélú épület energetikai korszerűsítése, mely hozzájárul az épület gazdaságos üzemeltethetőségéhez, fenntarthatósághoz.A projekt összefoglalója:

A Borsfa Zrínyi M.út 7.szám alatti Ifjúsági Ház ad helyet a közösségi színtérnek. A többfunkciós épület emeleti részén a Becsehelyi Közös Önkormányzati Hivatal Borsfai

Kirendeltsége található, de ennek felújítása nem része a projektnek. A felújítás az alsó szintre korlátozódik, ahol nyílászárók cseréje és külső hőszigetelés valósul meg

A projekt  tartalma:

A közösségi színtérnek is helyet adó Ifjúsági Házban található a könyvtár, a DJP-pont, a nagyterem és a szakköri szoba. Ez a település egyetlen közösségi helye, így az önkormányzati és roma nemzetiségi rendezvények mellett gyakran igénybe veszi a lakosság is családi rendezvényekre.

A felújítás során az 1977-ben épült ingatlan nyílászáróit cseréljük, így 21 db ablak cseréje történik meg, valamint a nagyterem parkettáját cseréljük 161,59 m2 területen.. Az épület külső felületét hőszigeteljük 427 m2-en 10 cm-es hungarocell hőszigetelő lemezzel, így energiamegtakarítást is elérünk, az épület fenntartási költségei csökkennek. Az épület kizárólag önkormányzati feladatok ellátásának színhelye.Kedvezményezett neve: Borsfa Község Önkormányzata
Támogatás összege: 12 411 458 Ft.
Támogatás mértéke: 100 % 

Borsfa Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése című alprogramhoz az MFP-ÖTIK/2022/1.  Faluházak fejlesztése című pályázati kategóriára pályázatot nyújtott be.

A kiírás célja a települések számára igényes környezet megteremtése a közügyek intézésére, továbbá azon többcélú intézmények megújítása, ahol polgármesteri hivatal is működik.

Borsfa Község Önkormányzata a Borsfa, Zrínyi M. út 7. szám alatt található többcélú épület energetikai korszerűsítésére nyújtott be pályázatot.

Az épület villamosenergia-felhasználásának csökkentésére 15 kW-os háztartási kiserőmű létesítését tervezzük a projektből.

A 44 db napelemből termelt villamos energiát 1 db inverter alakítja át, táplálja vissza a hálózatba.

Magyarországon 2016 közepétől már csak kondenzációs kazánt lehet beszereltetni. A

felső-és alsó szint gázkazánjai típusavultak, turbós falikazánok.

Fűtéskorszerűsítés keretében a jelenlegi, turbós gázkazánok helyére új, modern, kondenzációs kazánok kerülnek a földszinten és az emeleten is.

A tervezett projekt során megvalósul Borsfa községben a többcélú épület energetikai korszerűsítése, mely hozzájárul az épület gazdaságos üzemeltethetőségéhez, fenntarthatósághoz.Kedvezményezett neve: Borsfa Község Önkormányzata
Támogatás összege: 4 809 490 Ft.
Támogatás mértéke: 100 %

Borsfa Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében az „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” című alprogramhoz az MFP-OJKJF/2022. kódszámú kiírásra pályázatot nyújtott be.

A kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken az önkormányzati tulajdonban lévő közterületi játszóterek építése, kialakítása, felújítása, eszközök és felszerelések fejlesztése, beszerzése.

Borsfa Község Önkormányzata a közterületi játszótér felújítására nyújtott be pályázatot.

A játszótér felújításával, korszerűsítésével fából készült játékokkal, esztétikus, környezetbarát

játszóteret tervezünk kialakítani.

A tervezett játszótéri eszközök megfelelnek az MSZ EN 1176-os és az MSZ EN 1177-es szabványok biztonságtechnikai előírásainak és a GKM által kijelölt ellenőrző és tanúsító szervezetek által tanúsítottak. Telepítésre kerül 8 db eszköz, lehetőséget kínálva ezzel a gyermekek számára a szabadidő közös eltöltésére.

A játszótér felújítása során az ütéscsillapítást az önkormányzat saját bevételei terhére valósítja meg.

A képviselő-testület fontosnak tartja, hogy a kisgyermekes családoknak szép és balesetmentes környezet álljon a rendelkezésére a szabadidő eltöltésére és a használatba vett eszközök szintén a 21. század követelményeinek megfeleljenek.Kedvezményezett neve: Borsfa Község Önkormányzata
Támogatás összege: 5 976 153 Ft.
Támogatás mértéke: 100 %

Borsfa Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című alprogramhoz az MFP-ÖTIF/2022. kódszámú kiírásra pályázatot nyújtott be.

A pályázati kiírás célja a települési önkormányzatok számára a vidéki temetők állapotának javítására, felújításukra irányuló támogatása nyújtása.

Borsfa Község Önkormányzata a projekt keretében temető alsó bejáratától induló gyalogút helyreállítását készítteti el. A járda mellé kétoldalt kerti szegély kerül, szintén betonból.

Az önkormányzat új, 24 férőhelyes urnafalat emeltet. Az új urnafal a meglévő mellé kerül, így esztétikus, egységes egészet alkotnak.

A temető kerítése nem egységes, van drótfonatú és fa kerítéselem. A fából készült elemek folyamatos felületkezelést igényelnek, cserélni kell őket. A temetőt újra körbekerítjük, ehhez 29 kerítés mező szükséges. A keretbe hullámrács kerül és középen kereszt motívum díszíti.Kedvezményezett neve: Borsfa Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Szolgálati lakás (MFP-SZL/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Szolgálati lakás felújítása Borsfán (3031934753)

Szerződött támogatás összege: 19.259.228 Ft.
Támogatás mértéke: 100%

A szolgálati lakásnak az elmúlt években több funkciója is volt: könyvtár, majd Gondozási Központ és gyermekjóléti szolgálat működött benne.

A felújítás keretében nyílászáró csere valósul meg, a külső falak 10 cm, a födém 20cm-es szigeteléssel lesznek ellátva. Megvalósul az utólagos vízszigetelés a falak alatt.

A villamoshálózat teljes cseréje, valamint a központi fűtés teljes kiépítését tervezzük gázkazáncserével. Burkolatjavítás, vakolatjavítás és festési munkák elvégzése zárja a felújítást.ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA.Borsfa Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.3.,3.4,3.5 szerint Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

A pályázat a 8885 Borsfa, Zrínyi M. út 7., 91.hrsz. alatt lévő sportlétesítmény (sportöltöző) felújítását célozta.

A projekt munkálatainak egy részét a lapos tető szigetelése jelenti 90 m2-en, az ehhez kapcsolódó bádogozási munkákkal: a meglévő bádogos szerkezetek elbontásra kerülnek, helyettük új eresz-, és lefolyócsatornák lesznek, valamint új ereszszegély lemezek készülnek.

Az épület nyílászáróinak cseréje megvalósul, az épületen 14 db külső fa nyílászárót cserélünk műanyagra.

A vizesblokk teljes felújításra kerül: új kavicságyazat, betonaljzat vashálóval, vízszigetelés, Nikecell, fóliaterítés, aljzatbeton készül, új szaniter berendezések lesznek, zuhanyoknál kenhető vízszigetelés készül, új csempe és lapburkolat készül.

A villamos hálózatot  újraszereljük, új szerelvényekkel. Az öltözőben a meglévő

gépészeti szerelvények (zuhanyzók, wc-k), elbontásra kerülnek, új víz-, szennyvíz alapcsövezés készül, új szaniterekkel, szerelvényekkel elektromos szerelés és festés, mázolási munkák valósulnak meg.

A sérült vakolat külső-, belső oldalon leverésre kerül, az épület külső oldalról új átglettelés után vékony vakolattal lesz színezve.

A beruházás összköltsége 19 939 000 Ft, amelyhez 16 948 150 Ft. támogatást kaptunk, amelyhez az önkormányzat 2 990 850 Ft. összegű saját forrást biztosít.