Töltés
Bejelentkezés
Hírlevél jelentkezés
Borsfai Kisvuk Óvoda

1974. december 30-án nyitotta meg kapuit a Borsfai Napköziotthonos Óvoda, ami a régi iskolaépületben kapott helyet. A főút zajától távol, egy mellékutcában található az „Alsóborsfai” falu részben, közvetlen szomszédságban az Idősek Napközijével és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. Az utóbbi években több felújítás is történt: tetőcsere, majd új nyílászárókat kapott az épület, illetve a mosdóhelység is teljesen megújult.

Udvari játékaink cseréjét is elkezdtük, folyamatosan cseréljük le az elavult, régi eszközöket, új, EU szabványnak megfelelőkre!

Borsfai Kisvuk Óvoda

Hiszünk abban, hogy tudunk olyan óvodát teremteni, mely képes a változó és rohanó világban felnövő gyermekek kompetencia alapú nevelésére.

Célunk a megszerzett tudás kreatív alkalmazása, a másság elfogadása, a környezete tisztelete, szeretete és gondozása. Komplex nevelői hatásokkal biztosítjuk, hogy az óvodánkba járó gyermekek öntevékeny, boldog, alkotni tudó személyisége erősödjön. Olyan tulajdonságokkal rendelkeznek gyermekeink, amelyek az eredményes életvezetés szempontjából lényegesek. Elfogadják a másságot, ismerik és képesek kielégíteni saját szükségleteiket. Nyitottak, eredményesen kommunikálnak, tudnak együttműködni társaikkal. Testi-lelki harmóniában vannak önmagukkal és környezetükkel.

Alapelvünk, hogy a gyermek személyiségét tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze.

Programunkban igyekszünk a helyi sajátosságokhoz mérten ötvözni a mozgást, a környezet megismertetésére és megszerettetésére nevelést és az anyanyelvi nevelést.

Nagy hangsúlyt helyezünk a viselkedéskultúra, és az egészséges életmód alakítására.

Azért dolgozunk, hogy a 3-7 éves korú gyermekek harmonikus személyiségének életkorra jellemző tulajdonságait kibontakoztassuk és erősítsük. Fejlesszük a gyermekek beszédkészségét, erősítsük önállóságát, megalapozzuk és növeljük önbecsülését. Segítsük az akadályozott és részképesség zavarokkal küzdő, valamint a kiemelt képességű gyermekeket, és a másság elfogadását.

Borsfa Kisvuk Óvoda életképek

Személyi és tárgyi feltételek:

Óvodánkban 2 csoportban 3 óvodapedagógus és 2 dajka foglalkozik a gyermekekkel.

A pedagógusok főiskolai végzettséggel rendelkeznek, illetve egészségfejlesztő-mentálhigiéné pedagógus szakvizsgával és nyelvi és beszédfejlesztő képesítéssel.
Régi építésű óvodánk funkcionálisan kielégít minden olyan igényt, amelyet egy korszerű, színvonalas intézménytől elvárhatnak a felhasználók és a dolgozók is.

Két csoportszobával rendelkezünk, egy raktár-öltöző helységgel és egy irodával. Az óvoda épületében kapott helyet a konyha, ami nem csak az óvodások, hanem az iskola és az idősek étkeztetését is ellátja. A tágasabb csoportszobában tartjuk a testnevelés foglalkozásokat.

Az épületet nagy területen, zöldövezetű udvar veszi körül, mindazon lehetőséget kínálva, hogy a gyermekek mozgásigényüknek megfelelően önfeledten játszhassanak.

Nevelési alapelveink:

Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermeki személyiség egészének fejlesztésére törekszünk.

Nevelőtestületünk a cselekedtetést elsődlegesnek tartja, mert a személyes megtapasztalás útján szerzett ismeret sokkal tartósabb, s az életre való felkészítést jobban szolgálja.

A nevelésben az óvoda elismeri a család elsődlegességét és tiszteli a szülőt.

Borsfa Kisvuk Óvoda életképek

Óvodánk az iskolával karöltve részt vett a TÁMOP 3.1.4. pályázaton, melynek segítségével megismerkedtünk a kompetencia alapú neveléssel, oktatással.
2009-ben elnyertük a Zöld óvoda címet.
A 2014./ 2015. nevelési évben pedig csatlakoztunk az Ovizsaru programhoz!
Intézményünk rendszeresen részt vesz a Letenyén megrendezett Csiribiri óvodások találkozóján.
Évente több alkalommal is zenei előadók, bábszínházak adnak színvonalas műsort óvodánkban!

A Vöröskereszt munkatársai rendszeres vendégei az intézményünknek!
Évente ellátogatunk a gyermekekkel a Nagykanizsai Tűzoltóságra!

Borsfa Kisvuk Óvoda életképekBorsfa Kisvuk Óvoda életképekBorsfa Kisvuk Óvoda életképek

Borsfai Kisvuk Óvoda
8885 Borsfa, Petőfi utca 3.

Intézményvezető: Takácsné Vittmann Erika
Telefon: 93/348-303

Telefon:93/348-303
E-mail:borsfaovi@gmail.com

 

Nyitva tartás:

 Hétfő:

  6:30-16:30

 Kedd:

  6:30-16:30

 Szerda:

  6:30-16:30

 Csütörtök:

  6:30-16:30

 Péntek:

  6:30-16:30