Töltés
Bejelentkezés
Hírlevél jelentkezés
Gondozási központ

Gondozási központ

„ A döntés nem a jó vagy a rossz megoldás közötti választás!

Csak arra van módunk, hogy a járható, de messze nem tökéletes utak közül kiválasszuk, amelyik a legfontosabbnak ígérkezik.”

 

Intézményvezető: Husz Lászlóné

 

Cím: 8885 Borsfa, Petőfi S. utca 1.
Telefon: 93/348-117
E-mail: idosek@freemail.hu

 

Munkatársak: Husz Csabáné:  szociális gondozó és ápoló
                       Proity Mária:    szociális gondozó és ápoló

 
A helyi önkormányzat – saját fenntartásban  1981 óta Idősek Klubja, 2004 óta mint Gondozási Központ- 2014 óta a Becsehelyi Gondozási Központ telephelyeként- alapellátás keretében gondoskodik a településen élő időskorúak, szociálisan rászorultak alap - (házi segítségnyújtás, étkeztetés) és nappali ellátásának (idősek klubja) megszervezéséről 

 

A Gondozási Központ feladata a településen hozzáférés biztosítása az alapvető segítő szolgáltatásokhoz: a nappali ellátáshoz idősek részére, valamint a rászorulók otthoni ellátásához házi segítségnyújtással, illetve a szociális étkeztetéshez.

Az alapszolgáltatás fontos szerepet tölt be a szociális ellátórendszerben, ellátja a törvény által előírt speciális feladatait.

A Gondozási Központ szolgáltatásait Borsfa községben  élők vehetik igénybe.

 

Étkeztetés

    - Az ellátási területen élő azon személyek részére napi egyszeri meleg étel biztosítása, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani. Az étkeztetés megszervezése a lakosság szükségleteinek megfelelően történik (kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, elvitelének lehetővé tételével, lakásra szállításával.)

  

Házi segítségnyújtás

    - Olyan gondozási forma, amely az igénybevevő életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Személyre szabott ellátást nyújt az igénybevevő fizikai, mentális és szociális szükségleteinek, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően.

Nappali ellátás- Idősek Klubja

    - Elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelően – az elmagányosodás megelőzésére napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.

Nyitva tartás: hétköznap 8.00-16.00 óráig.

 

Szociális szolgáltatások, férőhelyek száma:

·                   idősek nappali ellátása:  30 fő,

·                   házi segítségnyújtás    :  11 fő

·                   étkeztetés                     : igény szerinti számban.

 

Térítési díj

A térítési díj:

-                   intézményi térítési díj,

-                   személyi térítési díj.

 A díjmegállapítás folyamatában először az intézményi térítési díj kerül megállapításra, és a személyi térítési díj az intézményi díj alapján állapítható meg.

 

Intézményi térítési díj: Az intézményi térítési díjat a fenntartó konkrét összegben állapítja meg. Az intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa. Az önköltség a szolgáltatás közvetlenül, vagy közvetetten felmerült működési költségét, valamennyi személyi és dologi kiadást tartalmazza.

 

Szolgáltatások igénybevétele

Önkéntesen történik kérelem alapján.

A népesség elöregedésének következtében nemcsak a nyugdíjkiadások, hanem az egészségügyi ellátások költségei is gyorsan emelkednek, és nő a szociális szolgáltatások iránti igény is. Ennek az igénynek a kielégítéséhez szükséges a szociális ellátórendszer rugalmas reagáló képességének, illetve a családi- és lakókörnyezetben nyújtott szolgáltatásoknak a fejlesztése. Az idős emberek száma egyre nő.

 A Gondozási Központban folyó munka célja, hogy Borsfa településen élő idős emberek minél tovább meg tudják őrizni önállóságukat, saját lakásukban élve megfelelő segítséget kapjanak mindennapi életvitelükben és csak a legvégső esetben kényszerüljenek szociális otthoni elhelyezésre. Ugyanezt a célt szolgálja  az idősek nappali ellátását biztosító gondozási forma is.

Sok éve kiemelt szakmai feladatunk a szociálisan rászorult emberek segítése, érdekvédelme.

 

„ Tégy meg minden jót, ami tőled telik;

                                                        Amilyen eszközzel csak tudod,

                                                          Amilyen módon, csak tudod,

                                                                      Ahol csak tudod,

                                                                     Akivel csak tudod,

                                                                   Ameddig csak tudod.”

 

                                                                                  Jhon  Wesley/